Home / O nama

O nama

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI
1. Naziv organizacije Savez Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga
2. Adresa (ulica i broj) Domobranska 4
3. Poštanski broj i sjedište 1000 Zagreb 4. Županija Grad Zagreb
5. Ime i prezime  osobe ovlaštene za zastupanje, adresa e-pošte i dužnost koju obavlja (npr. predsjednik/-ca, direktor/-ica) Borislav Barišić, predsjednik

info@savez-udhos.hr

6. Telefon (01) 2344 140 7. Mobitel  0913836920
8. Telefaks ( 01) 2344 139
9. Adresa e-pošte  info@savez-udhos.hr
10. Internetska stranica  http://www.savez-udhos.hr
11. Godina osnutka 1999.
12. Datum i godina upisa u matični registar 14.01.1999. 13. Registarski broj 00001290
14. Registrirana pri (naziv registracijskog tijela) Grad Zagreb
15. Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN)  HR4723400091100168436
16. OIB (osobni identifikacijski broj) 16401983633
17. RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija) 0028258
  18. Dopredsjednici udruge

19. Članovi Glavnog stana

 1. Ivan Friščić,
 2. Vlado Jukić,
 3. Anto Đapić,
 4. Krešimir Marko Artuković,
 5. Marko Skejo,
 6. Željko Soldo.
 1. Siniša Šukunda,
 2. Darko Szegi,
 3. Luka Ilić,
 4. Mile Čuk,
 5. Mijo Zrno,
 6. Zoran Takač,
 7. Zvonko Lucić.
 20. Članove Stožera Saveza
 1. Borislav Barišić,
 2. Ivan Friščić,
 3. Vlado Jukić,
 4. Anto Đapić,
 5. Krešimir Marko Artuković,
 6. Marko Skejo,
 7. Željko Soldo,
 8. Siniša Šukunda,
 9. Darko Szegi,
 10. Luka Ilić,
 11. Mile Čuk,
 12. Mijo Zrno,
 13. Zoran Takač,
 14. Zvonko Lucić
 15. Ante Lažeta.
 21. Nadzorni odbor
 1. Franjo Gavran predsjednik,
 2. Pero Dugandžić,
 3. Željko Kvesić,
 4. Miroslav Šurbek,
 5. Mijo Matešić,
 6. Branko Babić,
 7. Ivica Varga.
 22. Sud časti
 1. Damir Štimac predsjednik,
 2. Marin Delić,
 3. Rene Hitel,
 4. Svemir Miškić,
 5. Ivan Mikec,
 6. Branko Šmaguc,
 7. Damir Bevanda.
23. Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu Sudjelovanje i potpora radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
24. Svrha i područje djelovanja braniteljska i stradalnička djelatnost, ljudskih prava, međunarodne suradnje i socijalne djelatnosti.
25. Djelatnost(i) organizacije, sukladno Statutu

zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata

osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata

osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života

briga o promicanju u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima

promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata

koordinacija sa članicama Saveza UDHOS-a pružanje, logističke, stručne i druge potpore članicama Saveza UDHOS-a

promicanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti